SYMULACJA MEDYCZNA ZMIENIA OBLICZE MEDYCYNY

CO ROBIMY?

Jesteśmy pasjonatami innowacji w medycynie. Chcemy zmieniać oblicze edukacji medycznej w Polsce.
Go to BADANIA

BADANIA

Współpraca z uniwersytetami i innymi placówkami edukacyjnymi, podmiotami leczniczymi i innymi podmiotami i instytucjami działającymi w zakresie wytwarzania narzędzi i technik symulacji medycznej, ich naukowego opracowania i opisu oraz zastosowania w działalności leczniczej i edukacyjnej.

Go to SZKOLENIA I KURSY

SZKOLENIA I KURSY

Organizowanie i inicjowanie szkleń z zakresu Symulacji medycznej, edukacji medycznej, pierwszej pomocy.

Go to WDROŻENIA

WDROŻENIA

Finansowanie i realizacja inwestycji polegających w szczególności na projektowaniu, budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, uczelni medycznych i szkół.

Go to KONFERENCJE

KONFERENCJE

Organizowanie i finansowanie konferencji, targów, paneli dyskusyjnych i innych imprez.

O NAS

INSTYTUT SYMULACJI MEDYCZNEJ O STATUSIE FUNDACJI
Wierzymy, że nowoczesne metody edukacji zmienią rzeczywistość polskiej medycyny.

Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych prowadzenie akcji i imprez szkoleniowych i informacyjnych, zakup środków medycznych, organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, fundowanie stypendiów, realizację programów i projektów finansowanych bądź współfinasowanych ze środków publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy wspólnotowych; finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej. współpracę z uniwersytetami i innymi placówkami edukacyjnymi, podmiotami leczniczymi i innymi podmiotami i instytucjami działającymi w zakresie wytwarzania narzędzi i technik symulacji medycznej, ich naukowego opracowania i opisu oraz zastosowania w działalności leczniczej i edukacyjnej.

KlientKlientKlientKlientKlient

AKTUALNOSCI

Co słychać, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy?

Napisz do nas!